tuperatupera(ซึเปรา ซีเปร่า)

http://www.tupera-tupera.com/

กลุ่มศิลปินซึ่งประกอบด้วยสองสมาชิกคือ Tatsuya Kameyama และ Atsuko Nakagawa. เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2002
พวกเขามีผลงานหลายแขนง ทั้งหนังสือภาพ,งานวาดภาพประกอบ,งานทำมือ,การจัดเวิร์คชอป,งานประกอบศิลป์บนละครเวที,งานสามมิติ,งานanimation,งานประดิษฐ์ขอ งจิปาถะ รวมถึงการสอนงานประดิษฐ์อีกด้วย Tuperatupera เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่มาร่วมทำกิจกรรม「meets in Bangkok vol.01」ให้กับ「meets project」ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 จัดที่ร้าน「Vanilla Garden」