Toshiyuki Fukuda

http://to-fukuda.com/

เขามีผลงานมากมาย นอกจากจะเป็นนักวาดภาพประกอบ,นักบรรณาธิการ,งานโฆษณา,งานทำเล่มหนังสือแล้ว เขายังเป็นผู้สร้างสรรค์งานอาร์ตเวิร์คให้กับปกซีดีของกลุ่มศิลปินชื่อดังในญี่ปุ่นMoon Raiderอัลบั้ม「P.W Babies Paperback」และ SPITZ ซิงเกิ้ล「Sasanami CD」นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ประจำชื่อ「Fukuda no Foto E」 (Fukuda’s Photo Picture,ภาพในรูปถ่ายของฟุกูดะ)ลงในหนังสือพิมพ์ Hobonikkan Itoiในญี่ปุ่นอีกด้วย และเขายังมีผลงานหนังสือออกมาอีกมากมาย เช่น 「Kojina Cho」(Kojina Book,หนังสือของโคจิน่า),「Takaitaka--i」(Lift Up High!,อุ้มเด็กโยน),「Chokoromu!」(คำกล่าวสวัสดีในภาษาฮังการี)