LIFE OF TERADA MOKEI

★exhibition
ผลงานชุด "1/100 ARCHITECTURAL MODEL ACCESSORIES SERIES“ ที่นำมาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่ง ของ TERADA MOKEI งานที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนจากการใช้มีดคัตเตอร์ตัดกระดาษแต่ละแผ่น ขึ้นมาเป็นรูปผลงาน สร้างโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการต่อผู้คนที่ได้ สัมผัส พวกเราหวังว่าคุณจะได้สัมผัสกับ LIFE OF TERADA MOKEI สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของพวกเราที่ถูกย่อลงในขนาดหนึ่งในร้อยส่วน ตามมุมมองที่ไม่เหมือนใครของนักสถาปนิกชาวญี่ปุ่นท่านนี้
นอกจากนี้ นิทรรศการยังเป็นนิทรรศการแสดงผลงานชิ้นใหม่ล่าสุด “Bangkok” ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นที่4ของชุดผลงาน “cities of the world” ต่อเนื่องจากผลงาน “Tokyo”, “New York” และ “Amsterdam”

Date : July 2nd - August 11st 2013
Time : 10:30 - 21:00 (Closed on Mondays)
Place : TCDC (Thailand Creative & Design Center)

★opening reception party 
we will have an opening party. everyone can join us and you have a chance to talk to Mr. Terada.

Date : July 2nd 2013 18:00~
Place : TCDC (Thailand Creative & Design Center)

★lecture
The introduction of Naoki Terada, architecture, interior, product works as architect and TERADA MOKEI creator. He will also talk about the idea and concept of TERADA MOKEI with video.

Date : July 25, 2013 (Thu), 18:00~(2 hours)
Place : TCDC Auditorium